Husker du Plesners brøler i Thomas Borgen-sag?

En for­glem­melse fra advokat­fir­maet Plesner gør, at den tidligere Danske Bank-topchef som min­i­mum indtil slut­nin­gen af næste år skal have et per­son­ligt søgsmål fra en række inve­stor­er på 2,6 mil­liarder kro­ner hæn­gende over hov­edet. Den sag, der skulle have været ført mod ham dette efterår, er nem­lig blevet sat til sep­tem­ber og okto­ber næste år, opl­yser advokat­fir­maet Elmann, der repræsen­ter­er sagsøgerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.