Hvad skal vi stil­le op med de stø­jen­de klicheer?

I den­ne uges Fri Kri­tik run­der lit­te­ra­turkri­ti­ker Mik­kel Bruun Zan­gen­berg vær­ker af Anne Car­son, Vik­tor Sklovskij, Mar­tin Bigum og ende­lig en meget ung James Joy­ce, hvis prosa­de­but­værk Dub­li­ners fra 1914 nu via Niels Lyngsøs glim­ren­de over­sæt­tel­se er udkom­met som Dub­li­ne­re (Tur­bi­ne).

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her