Hvad ske­te der med den doku­men­tar­film om Sara Omar?

En doku­men­tar­film om for­fat­te­ren Sara Omar blev drop­pet efter godt halvan­det års opta­gel­ser. Iføl­ge film­hol­det blev pro­jek­tet lagt i gra­ven, for­di de ikke læn­ge­re sto­le­de på, hvad Sara Omar for­tal­te dem … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.