Hvad ske­te der med den doku­men­tar­film om Sara Omar?

En doku­men­tar­film om for­fat­te­ren Sara Omar blev drop­pet efter godt halvan­det års opta­gel­ser. Iføl­ge film­hol­det blev pro­jek­tet lagt i gra­ven, for­di de ikke læn­ge­re sto­le­de på, hvad Sara Omar for­tal­te dem … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her