Hvad skete der med den doku­men­tarfilm om Sara Omar?

En doku­men­tarfilm om for­fat­teren Sara Omar blev drop­pet efter godt hal­van­det års optagelser. Ifølge filmhold­et blev pro­jek­tet lagt i graven, for­di de ikke læn­gere stolede på, hvad Sara Omar for­t­alte dem … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.