Hvad vil det sige at vin­de kri­gen i Ukraine?

I den­ne uges Fri Tænk­ning reflek­te­rer jeg over den inden­rigs­po­li­ti­ske situ­a­tion i Ukrai­ne i lyset af den sene­ste udvik­ling på slag­mar­ken, og så kom­men­te­rer jeg en debat i P1-pro­gram­met Ori­en­te­ring, som jeg lyt­te­de til i ugen, der gik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.