Hvad vil det sige at vin­de kri­gen i Ukraine?

I den­ne uges Fri Tænk­ning reflek­te­rer jeg over den inden­rigs­po­li­ti­ske situ­a­tion i Ukrai­ne i lyset af den sene­ste udvik­ling på slag­mar­ken, og så kom­men­te­rer jeg en debat i P1-pro­gram­met Ori­en­te­ring, som jeg lyt­te­de til i ugen, der gik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her