Hvil­ken kri­se har vi afblæst?

Vis­mænd, bureau­kra­ter og de reste­ren­de dele af rege­rin­gen har siden­hen givet den som bered­vil­li­ge kla­kø­rer og har én efter én klap­pet i takt til toner­ne af den blø­de øko­no­mi­ske lan­ding. Selv vores ellers for­ry­gen­de over­vis­mand Carl Johan Dal­gaard har måt­tet stem­me i, efter at den dan­ske øko­no­mi har gjort vis­mæn­de­nes dystre beskæf­ti­gel­ses­prog­no­se til skamme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her