Hvis Bank of Eng­land taber kam­pen mod inf­la­tio­nen, vil det også kun­ne mær­kes i Danmark

6–3 lyder, som om der er tale om en ten­niskamp, men det er nu ikke til­fæl­det. I ste­det hen­vi­ser 6–3 til for­de­lin­gen af stem­mer i et slag om cen­tral­ban­ker­nes ren­te­fast­sæt­tel­se, som fore­gik 17 km øst for ten­nis­spor­tens Mek­ka i Wim­b­ledon, nær­me­re bestemt i Bank of Eng­lands byg­ning i Thre­ad­ne­ed­le Stre­et i London. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her