Hvor svæk­ket er Putin?

FILE - In this Friday, Nov. 11, 2011, file photo, Yevgeny Prigozhin, left, serves food to Russian Prime Minister Vladimir Putin during dinner at Prigozhin's restaurant outside Moscow, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the “troll factory” whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Misha Japaridze, Pool, File)

Har du hørt om Fran­kenste­ins uhy­re? Udtryk­ket stam­mer fra Mary Shel­leys roman Fran­kenste­in fra 1818 om en viden­skabs­mand ved navn Victor Fran­kenste­in, der i sit labo­ra­to­ri­um sæt­ter for­skel­li­ge legem­s­de­le fra døde men­ne­sker sam­men, så de til sidst bli­ver til et rig­tigt men­ne­ske, som han brin­ger til live. I vores sam­men­hæng er Fran­kenste­in natur­lig­vis Vla­di­mir Putin, og det uhy­re, han har næret ved sit bryst, er Jev­ge­nij Pri­gozjin – eje­ren af Wag­ner-grup­pen, den stats­fi­nan­si­e­re­de såkald­te pri­va­te hær, som med sit mis­lyk­ke­de myt­te­ri i wee­ken­den vend­te sig mod sin ska­ber. Den­ne uges Fri Tænk­ning giver et bud på de muli­ge kon­se­kven­ser af wee­ken­dens myt­te­ri og ser nær­me­re på, om Fran­kenste­ins uhy­re i skik­kel­se af Pri­gozjin har svæk­ket Putin eller ej. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her