Hvor­dan påvir­ker Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ren­ter­ne på ind- og udlån?

I Euro­pa, her­un­der i Dan­mark, udspil­ler der sig en intens dis­kus­sion om ban­ker­nes ren­te­fast­sæt­tel­se, efter at de pen­gepo­li­ti­ske ren­ter er begyndt at sti­ge. Ban­ker­nes ren­te­fast­sæt­tel­se påvir­ker os alle og er der­for også poli­tisk inter­es­sant. Den afgør, hvad vi får af ren­te på vores løn­kon­to, og hvad vi beta­ler på vores billån. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her