Hvor­når spræn­ger Putins bukser?

Det er dyrt at føre krig, og Rusland er ikke et rigt land. Det er for man­ge en gåde, hvor­dan Rusland øko­no­misk kan hol­de til at føre krig i Ukrai­ne. En del af for­kla­rin­gen er, at rus­sisk øko­no­mi er velsty­ret. En anden del af for­kla­rin­gen er, at Rusland lever højt på ind­tæg­ter fra olie og gas. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her