Hyl­dest til van Aert

På trods af at være iført både løbets gule fører­trø­je og den grøn­ne point­trø­je var van Aert ikke til­freds på podi­et i Søn­der­borg søn­dag aften. Jeg så ham i øjne­ne, og han vir­ke­de stolt og bevidst om sin posi­tion øverst i hie­rar­ki­et, men det skur­re­de i hans tri­umf­tog, at han ikke hav­de vun­det en etape. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her