I et cykel­løb kan små tegn afslø­re sto­re sand­he­der – det demon­stre­re­de Vin­ge­gaard i fransk etapeløb

TOPSHOT - Stage winner Jumbo-Visma team's Danish rider Jonas Vingegaard (R) and overall race winner Jumbo-Visma team's Slovenian rider Primoz Roglic celebrate as they cross the finish line at the end of the eighth and last stage of the 74th edition of the Criterium du Dauphine cycling race, 137.5 km between Saint-Alban-Leysse and Plateau de Solaison on June 12, 2022. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Det har været en dra­ma­tisk uge. Årets kul­mi­na­tion er inden for ræk­ke­vid­de med Tour de Fran­ce i Dan­mark, men den tur­bu­lens, som altid her­sker i cykel­spor­tens uni­vers, har end­nu engang sat en uro i alle os, der føl­ger spor­ten. Først styr­te­de Kas­per Asgre­en slemt i Schweiz Rundt og måt­te syes i knæ­et, og der­ef­ter kør­te Micha­el Val­gren ud over en klip­pe­skrænt i Rou­te d’Oc­ci­ta­niee og kom alvor­ligt til ska­de, da han bræk­ke­de sit bæk­ken. Asgre­en kæm­per med tiden for at bli­ve klar ved start­stre­gen på Råd­hus­plad­sen, og Val­gren er ude af kon­kur­ren­ce i månedsvis. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her