I Euro­pa er vi ver­dens­me­stre i selvmål

Vid­ste du, at man i den for­gang­ne uge har beslut­tet sig for at luk­ke Euro­pas stør­ste natur­gas­felt ved Gron­nin­gen i Hol­land ved udgan­gen af året? Det lyder næsten tragi­ko­misk i en tid, hvor vi har haft van­ske­ligt ved at få ener­gi­kas­sen til at stem­me, men det er ikke desto min­dre den skin­bar­li­ge sandhed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her