I fod­bol­dens navn

Alle lan­de i ver­den skal have et sta­dion, der bærer net­op afdø­de Pelés navn, lyder sene­ste udspil fra FIFA-præ­si­dent Gian­ni Infan­ti­no. Fri Spark kig­ger nær­me­re på tra­di­tio­ner­ne, når både spil­lets are­na­er og dets udø­ve­re hol­des over dåben. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.