I fod­bol­dens navn

Alle lan­de i ver­den skal have et sta­dion, der bærer net­op afdø­de Pelés navn, lyder sene­ste udspil fra FIFA-præ­si­dent Gian­ni Infan­ti­no. Fri Spark kig­ger nær­me­re på tra­di­tio­ner­ne, når både spil­lets are­na­er og dets udø­ve­re hol­des over dåben. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her