I Lolland Kommune afviste man “fikse” kampagner, men skyder nu én million kroner af på nyt reklamefremstød

Lol­land Kom­mune har betalt en mil­liondyr reg­n­ing til det køben­havnske mediebu­reau Sound­v­enue Cre­ative. For pen­gene er der ind­købt en stort opslået kam­pagne, der skal lokke nye til­fly­t­tere til kom­munen. Reklame­frem­stødet har i alt kostet 1.000.078 kro­ner, selvom kom­mu­naldirek­tøren i Lol­land Kom­mune tidligere har taget afs­tand fra dyre kommunekampagner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.