I rosens navn — fra Goet­he til Orwell

I den­ne uges Fri Kri­tik sam­men­væ­ves roser­ne i Rebec­ca Sol­nits nye bog om Geor­ge Orwell med idéen om musik­ken som den smuk­ke­ste, mest over­leg­ne men også mest for­dær­ven­de kunst­form med betyd­nin­gen af synæ­stesi i Oli­vi­er Mes­si­a­ens musik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.