I rosens navn — fra Goet­he til Orwell

I den­ne uges Fri Kri­tik sam­men­væ­ves roser­ne i Rebec­ca Sol­nits nye bog om Geor­ge Orwell med idéen om musik­ken som den smuk­ke­ste, mest over­leg­ne men også mest for­dær­ven­de kunst­form med betyd­nin­gen af synæ­stesi i Oli­vi­er Mes­si­a­ens musik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her