Ida Auken: “Jeg har ikke beef med andre end Car­sten Jensen”

Det tog en uge for den nyslå­e­de kul­tu­r­ord­fø­rer Ida Auken (S) at hav­ne i sin før­ste kul­turkrig. Auken har­ce­le­re­de mod for­fat­te­ren Car­sten Jen­sen, der er en del af den kli­maak­ti­vi­sti­ske for­fat­ter­grup­pe For­fat­te­re Ser Grønt, for­di han 6. maj blev anholdt i for­bin­del­se med en kli­ma­de­mon­stra­tion ved Slots­hol­men i Køben­havn. “Total­te­a­ter,” sag­de Ida Auken om Car­sten Jen­sens meto­de, og for­fat­te­ren har den anden vej sagt, at Auken er en stor del af pro­ble­met, når det kom­mer til kli­maak­ti­vi­ster­nes mistro til poli­tisk handling. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.