Ikke sygt nok: Step­ha­nie Lose er iføl­ge hen­de selv så kul­tur­for­ladt, at hun føler sig fin med hånd­sprit på

I den­ne uges Fri Kri­tik præ­sen­te­rer jeg dig for tre bøger, som jeg har sovet med og på; nær­me­re bestemt Vir­gi­nia Wool­fs (1882–1941) essay Om at være syg, den dansk-tyske foto­graf Ann Lass’ foto­bog Trip­le Seven samt det rumæn­ske nobel­pris­håb Mir­cea Cărtărescus novel­le­sam­ling Melancolia. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her