Il presi­den­te og skibs­re­de­ren er klar til topfodbold

Sil­vio Ber­lusco­ni er til­ba­ge som klu­be­jer i Serie A, selv­om det mulig­vis ikke er gået op for ham end­nu. Den græ­ske skibs­re­der kan frem­over hyg­ge­snak­ke med det sau­di­a­ra­bi­ske sam­men­rend i VIP-loun­gen i Pre­mi­er League. De euro­pæ­i­ske klubliga­er 2021–22 er spil­let til ende, og Fri Spark fore­ta­ger i den­ne udga­ve en over­flyv­ning over, hvil­ke klu­be­je­re man (igen) kan sige god­dag til i den kom­men­de sæson. Og selv­om en oligark er ble­vet udskif­tet med en til­sy­ne­la­den­de til­for­la­de­lig ame­ri­kansk for­ret­nings­mand, er ten­den­sen klar: Det ser møg­be­skidt ud. Den bri­ti­ske rege­ring vars­ler nu for­bed­re­de til­tag, når de tvivls­om­me typer skal blåstemples. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.