Imma­nu­el Kant og den evi­ge fred i Europa

I et essay i den bri­ti­ske avis Finan­ci­al Times gør Lea Ypi, albansk født pro­fes­sor i poli­tisk teo­ri, opmærk­som på, at Kants essay Til den evi­ge fred fra 1795 ofte bli­ver frem­hæ­vet som inspira­tion for EU, for­di filo­sof­fen her reflek­te­rer over, hvil­ke betin­gel­ser der skal være opfyldt, hvis al krig skal afskaf­fes, og den evi­ge fred ind­fin­de sig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her