Indi­ske sol­da­ter blev snydt, da Dan­mark for­lod Afg­ha­ni­stan: Skul­le have op til seks måne­ders løn – men fik ingenting

STYLELOCATIONA Danish soldier holds up a Danish flag to identify the evacuation point for Danish citizens at Hamid Karzai International Airport during Operation Allies Refuge August 21, 2021 in Kabul, Afghanistan. (Credit Image: © Lcpl. Nicholas Guevara/U.S. Mari/Planet Pix via ZUMA Press Wire)

En grup­pe indi­ske sol­da­ter, som var hyret gen­nem et pri­vat fir­ma til at bevog­te den dan­ske ambas­sa­de i Kabul, modt­og ikke en kro­ne, efter Dan­mark trak sig ud af lan­det i 2021. Vag­ter­ne hav­de ellers ret til op mod seks måne­ders løn i fra­træ­del­se. Fri­heds­bre­vet har fun­det tre af de indi­ske vag­ter, som føler, de blev ladt i stik­ken og efter­ladt uden en kro­ne på lom­men af Dan­mark og det sik­ker­heds­fir­ma, de arbej­de­de for. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her