Ind­køb af 2 mil­li­o­ner jod­tab­let­ter væk­ker undren: “Tim­in­gen er underlig”

A general view of the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant, in Chernobyl, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Gleb Garanich REFILE-CORRECTING SPELLING OF CITY

Det var givet­vis ilde­vars­len­de for man­ge, da Sund­heds­sty­rel­sen man­dag med­del­te, at man nu fin­der det nød­ven­digt at købe 2 mil­li­o­ner jod­tab­let­ter af den slags, som kan ind­ta­ges, hvis “et væsent­ligt radio­ak­tivt uds­lip ram­mer Dan­mark fra et uheld på et ker­ne­kraft­værk” i vores nær­om­rå­de eller fra “en ulyk­ke med et nuk­leart dre­vet far­tøj i dansk farvand”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.