Ind­køb af 2 mil­li­o­ner jod­tab­let­ter væk­ker undren: “Tim­in­gen er underlig”

A general view of the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant, in Chernobyl, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Gleb Garanich REFILE-CORRECTING SPELLING OF CITY

Det var givet­vis ilde­vars­len­de for man­ge, da Sund­heds­sty­rel­sen man­dag med­del­te, at man nu fin­der det nød­ven­digt at købe 2 mil­li­o­ner jod­tab­let­ter af den slags, som kan ind­ta­ges, hvis “et væsent­ligt radio­ak­tivt uds­lip ram­mer Dan­mark fra et uheld på et ker­ne­kraft­værk” i vores nær­om­rå­de eller fra “en ulyk­ke med et nuk­leart dre­vet far­tøj i dansk farvand”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her