Indkøb af 2 millioner jodtabletter vækker undren: “Timingen er underlig”

A general view of the New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant, in Chernobyl, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Gleb Garanich REFILE-CORRECTING SPELLING OF CITY

Det var givetvis ilde­varslende for mange, da Sund­hedsstyrelsen mandag med­delte, at man nu find­er det nød­vendigt at købe 2 mil­lion­er jod­tablet­ter af den slags, som kan ind­tages, hvis “et væsentligt radioak­tivt udslip ram­mer Dan­mark fra et uheld på et kernekraftværk” i vores nærom­råde eller fra “en ulykke med et nuk­leart drevet fartøj i dan­sk farvand”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.