Ind­tryk fra den årli­ge sko­v­tur med ver­dens centralbanker

Én gang om året – i slut­nin­gen af august – mødes de øver­ste che­fer fra ver­dens cen­tral­ban­ker i Jack­son Hole i den ame­ri­kan­ske del­stat Wyo­m­ing. Jack­son Hole er cen­tral­ban­ker­nes årli­ge sko­v­tur. Her får de før­en­de cen­tral­ban­ker mulig­hed for at for­tæl­le resten af kred­sen om deres aktu­el­le over­vej­el­ser. Både che­fen for Den Ame­ri­kan­ske Cen­tral­bank, Jero­me Powell, og Den Euro­pæ­i­ske Cen­tral­banks præ­si­dent, Chri­sti­ne Lagar­de, bekræf­te­de på årets møde deres mål om at få inf­la­tio­nen til­ba­ge på to procent. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her