Intern mail afslø­rer: KU-ansat­te opfor­drer til pro­test mod Isra­els “igang­væ­ren­de folkedrab”

Demonstranter blokerer indgangen ved Nørregade til Københavns Universitet fredag den 17. maj 2024. (Foto: Thomas Traasdahl/Scanpix 2024)

Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af en mail, der flo­re­rer blandt de ansat­te på Juri­disk Faku­l­tet på Køben­havns Uni­ver­si­tet med en opfor­dring til at skri­ve under på en støt­te­er­klæ­ring til de pro-palæsti­nen­si­ske demon­stran­ter på Køben­havns Uni­ver­si­tet. Mai­len opfor­drer de ansat­te til at bak­ke op om de stu­de­ren­des krav, der blandt andet hed­der, at uni­ver­si­te­tet skal for­døm­me “det igang­væ­ren­de fol­ked­rab,” selv­om der end­nu ikke er påvist noget isra­elsk folkedrab. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her