Inter­view: Sal­ling Group fjer­ner t‑shirt fra hyl­der­ne, som kom­mu­ni­ka­tions­chef kal­der “uti­dig og dum”, selv­om han i øvrigt er stor for­ta­ler for humor på t‑shirts

Græn­sen går ved “Fars hus, fars reg­ler”, når det kom­mer til humor på t‑shirts hos Sal­ling Group, der blandt andet ejer super­mar­ke­der­ne Føtex, Net­to og Bil­ka. Der­for fjer­ner Sal­ling Group nu en t‑shirt fra alle deres butik­ker med det­te tryk. T‑shirten er deci­de­ret “uti­dig og dum” skrev kom­mu­ni­ka­tions­chef Jacob Krogs­gaard Niel­sen på Twit­ter til et opslag, hvor den kend­te femi­nist Rik­ke Vie­mo­se hav­de lagt et bil­le­de op af den stø­de­n­de t‑shirt. Her gjor­de kom­mu­ni­ka­tions­che­fen også opmærk­som på, at t‑shirten vil­le bli­ve fjer­net fra Sal­ling Groups butikker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her