Inve­ste­rings­pro­fil har mal­ket vagt­læ­ge­sy­ste­met og sco­ret millioner

Kendt inve­ste­rings­pro­fil fra den popu­læ­re podcast Mil­li­o­nær­klub­ben har sco­ret mil­li­o­ner på et kon­tro­ver­si­elt bijob­be­ri som vagt­læ­ge i Region Midtjylland … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her