Inve­ste­rings­pro­fil har mal­ket vagt­læ­ge­sy­ste­met og sco­ret millioner

Inve­stor kendt fra den popu­læ­re podcast Mil­li­o­nær­klub­ben har et lukra­tivt bijob som vagt­læ­ge, der hvert år ind­brin­ger ham et mil­li­onbe­løb. “Fuld­stæn­dig van­vit­tigt,” mener ekspert … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.