Islamisk stat vinder frem i Afrika

I dag tager vi fat på et emne, som har beskæftiget mig meget det sen­este år. Det drejer sig om grup­pen Islamisk Stat og dens geografiske udvikling. Mere præ­cist han­dler det om, hvor grup­pens tyn­gdepunkt nu befind­er sig. Siden Islamisk Stat i marts 2019 efter slaget ved Baghouz mist­ede kon­trollen med de sid­ste områder i Syrien og Irak, har grup­pens epi­cen­ter rykket sig mod det afrikanske kon­ti­nent. Det er en udvikling, der har været længe under­ve­js og fort­sat er i gang. Men Islamisk Stat og grup­pens tilhæn­gere har selv været meget eksplicitte om, at Afri­ka er der, hvor det sker. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.