Istan­bul Fri­ed Chi­ck­en: Tøm­mer­mand­s­ple­je ved kyllingekaminen

Oh dear lord, hvad der ikke måt­te ske er sket, og vi har beg­ge to fået cor­o­na. Det, du nu skal læse, er en beret­ning fra vores aller­sid­ste restau­rant­be­søg i 202,1 før vi røg i iso i hver vores ende af lan­det. Med et udlø­bet cor­o­na­pas og udsig­ten til måske selv at skul­le lave mad resten af året (HORROR), ser vi længsels­fuldt til­ba­ge på det­te mål­tid. Vi sat­ser dog på, at vi snart er up and eat­ing igen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her