Istan­bul Fried Chick­en: Tøm­mer­mand­sple­je ved kyllingekaminen

Oh dear lord, hvad der ikke måtte ske er sket, og vi har begge to fået coro­na. Det, du nu skal læse, er en beretning fra vores aller­sid­ste restau­rantbesøg i 202,1 før vi røg i iso i hver vores ende af lan­det. Med et udlø­bet coro­n­a­pas og udsigten til måske selv at skulle lave mad resten af året (HORROR), ser vi længsels­fuldt tilbage på dette måltid. Vi satser dog på, at vi snart er up and eat­ing igen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.