Istan­bul Fri­ed Chi­ck­en: Tøm­mer­mand­s­ple­je ved kyllingekaminen

Oh dear lord, hvad der ikke måt­te ske er sket, og vi har beg­ge to fået cor­o­na. Det, du nu skal læse, er en beret­ning fra vores aller­sid­ste restau­rant­be­søg i 202,1 før vi røg i iso i hver vores ende af lan­det. Med et udlø­bet cor­o­na­pas og udsig­ten til måske selv at skul­le lave mad resten af året (HORROR), ser vi længsels­fuldt til­ba­ge på det­te mål­tid. Vi sat­ser dog på, at vi snart er up and eat­ing igen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.