Jan Grarups sol­da­ter­kam­me­rat taler ud: “Han har bragt en synd­flod ned over sig selv,” siger Adam Holm

Den sene­ste uge har sam­let set ikke været den ide­el­le optakt til udgi­vel­sen af en stort anlagt jour­na­li­stisk repor­ta­ge­bog fra Ukrai­ne med Jan Grarups navn på. Der­for rin­ge­de Fri­heds­bre­vet til jour­na­li­sten og histo­ri­ke­ren Adam Holm, der om halvan­den måned skal udgi­ve bogen Whi­le We Ble­ed, 496 sider med bil­le­der og repor­ta­ger fra Ukrai­ne, som Adam Holm har lavet sam­men med Jan Grarup. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her