JANICE: Vel­for­be­red­te sæson­ser­ve­rin­ger fra Køben­havns måske mind­ste køkken

Der er skudt en ny køben­havnsk mad­spil­ler op midt på Vester­bro­ga­de – en kæl­der­re­stau­rant, der måske ved før­ste øje­kast ser noget udtær­sket ud, men hvor der ikke skul­le gå man­ge minut­ter, før vi føl­te os over ordent­ligt vel­kom­ne og godt bespi­ste. Men det var ikke uden slin­ger i val­sen, og vi fik da også en not so nice sur­pri­se ved gen­nem­gang af kvitteringen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her