Jan­ny Sikazwe-reglen

Hav­de Bay­er Lever­ku­sen også vun­det klub­bens før­ste Bun­des­liga-titel, hvis zam­bi­e­ren Jan­ny Sika­zwe hav­de dømt hol­dets kam­pe? Hvem er man­den, der holdt gry­der­ne i kog for Cliff Richard, Ike og Tina Tur­ner, Lou Reed, Lulu, Tom Jones, T. Rex, Roy Orbi­son, Hank Mar­vin, Donovan og The Who, inden han dros­le­de ned for at bli­ve Nick­las Bendt­ners ple­je­far? Og hvem er det hele taget den nye Bendt­ner, vur­de­ret på en spil­le­mæs­sig ska­la, i Arsenal? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her