“Jeg for­står godt, at de er røv­ban­ge for Jim Lyngvild”

En histo­ri­ker kri­ti­se­rer i hår­de ven­din­ger Jim Lyng­vilds måde at for­mid­le histo­ri­en på i hans vøl­veud­stil­ling. Han hol­der sig ikke til de få ting, man fak­tisk ved fra forsk­nin­gen, og Lyng­vild over­dra­ma­ti­se­rer, lyder kri­tik­ken.  Selv siger Lyng­vild, at han har sit på det rene, og han bak­kes op af sin muse­ums­di­rek­tør. “De ved jo godt, at jeg har styr på mit shit,” siger Lyng­vild og mener, at bran­chen er ømskindet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her