“Jeg for­står godt, at de er røv­ban­ge for Jim Lyngvild”

En histo­ri­ker kri­ti­se­rer i hår­de ven­din­ger Jim Lyng­vilds måde at for­mid­le histo­ri­en på i hans vøl­veud­stil­ling. Han hol­der sig ikke til de få ting, man fak­tisk ved fra forsk­nin­gen, og Lyng­vild over­dra­ma­ti­se­rer, lyder kri­tik­ken.  Selv siger Lyng­vild, at han har sit på det rene, og han bak­kes op af sin muse­ums­di­rek­tør. “De ved jo godt, at jeg har styr på mit shit,” siger Lyng­vild og mener, at bran­chen er ømskindet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.