Jeg husker det som en revo­lu­tion i min spæ­de barnekrop

I mit barn­doms­hjem var der ikke meget lever andet end i postej­en. Jeg var aller­gisk over for mælk, så det kom der ikke i min mors hjem­mela­ve­de postej. Den var end­da uden spæk, men med smør i ste­det. Og æbler… Men den smag­te godt, selv­om det var en rime­lig tør omgang. Min far bry­der sig ikke om lever, så det var mest, hvis han ikke var hjem­me, at min mor kun­ne fin­de på at lave stegt lever, og jeg glæ­de­de mig altid. Stegt lever med blø­de løg, pan­desovs og kar­to­f­ler – en klassiker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her