Jesus Chri­sti­an Erik­sens død og genopstandelse

Nu ske­te der gud­ske­lov det, at Erik­sen som en anden Jesus genop­stod fra de døde – dig­te­ren og for­fat­te­ren Adam Drewes modt­og i 2022 et sti­pen­di­um fra Velux Fon­den, så han sam­men med syv kol­le­ger kun­ne ryk­ke ind på for­skel­li­ge dan­ske uni­ver­si­te­ter og frit skri­ve løs i to år. Adam Drewes valg­te at arbej­de på en såkaldt ”mon­ta­ge-roman” om Chri­sti­an Erik­sens brat­te fald. Den er betit­let Chri­sti­an Erik­sens fald og udkom­mer på for­la­get Kronstork. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her