Jiha­dis­me og den tan­ke­lø­se ondskab

I dis­se uger fin­der rets­sa­gen mod to med­lem­mer af den bri­ti­ske grup­pe jiha­di­ster, der – qua deres bri­ti­ske ophav – har fået til­nav­net ’the Beat­les’ sted i USA. I DR-podca­sten Opgø­ret dæk­kes sagen grun­digt. Her gen­nem­går Puk Dams­gård rets­sa­gen, for­hi­sto­ri­en og omstæn­dig­he­der­ne, og jeg kan i øvrigt på det var­me­ste anbe­fa­le podca­sten. I det­te nyheds­brev vil jeg ikke dyk­ke ned i sel­ve rets­sa­gen, men i ste­det foku­se­re på nog­le af dem, der sid­der (eller bur­de have sid­det) på anklagebænken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her