Jiha­dis­me og den tan­ke­lø­se ondskab

I dis­se uger fin­der rets­sa­gen mod to med­lem­mer af den bri­ti­ske grup­pe jiha­di­ster, der – qua deres bri­ti­ske ophav – har fået til­nav­net ’the Beat­les’ sted i USA. I DR-podca­sten Opgø­ret dæk­kes sagen grun­digt. Her gen­nem­går Puk Dams­gård rets­sa­gen, for­hi­sto­ri­en og omstæn­dig­he­der­ne, og jeg kan i øvrigt på det var­me­ste anbe­fa­le podca­sten. I det­te nyheds­brev vil jeg ikke dyk­ke ned i sel­ve rets­sa­gen, men i ste­det foku­se­re på nog­le af dem, der sid­der (eller bur­de have sid­det) på anklagebænken. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.