Josh Caval­lo ale­ne i verden

Mens men­ne­ske­mæng­der­ne i wee­ken­den for­e­ne­de sig i ser­bi­sk fol­ke­dans og fæl­les­sang for­an anti­vaxxe­ren og ten­nis­stjer­nen Novak Djoko­vic’ karan­tæ­ne­ho­tel i Mel­bour­ne-for­sta­den Car­lt­on, kæm­pe­de Josh Caval­lo en noget mere ensom kamp på den austral­ske stor­bys fod­bold­sta­dion få kilo­me­ter væk. Ugens Fri Spark hand­ler om ver­dens p.t. ene­ste åbne mand­li­ge homo­seksu­el­le topfodboldspiller. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her