Jour­na­li­ster og poli­ti­ke­re feste­de for 132.110 kro­ner på skat­te­bor­ger­nes reg­ning – Fol­ke­tin­get erken­der nu, at det var for dyrt

Det koste­de skat­tey­der­ne 132.110 kro­ner, da den såkald­te pres­se­lo­ge­fest i Fol­ke­tin­get blev afholdt til­ba­ge i 2019. En fest, hvor jour­na­li­ster samt udvalg­te poli­ti­ke­re hvert år mødes med det for­mål at sæt­te fokus på rela­tio­nen mel­lem magt­ha­ver­ne og pres­sen. Fol­ke­tin­get oply­ser, at der var 130 til­meld­te del­ta­ge­re, hvil­ket sva­rer til en kuvert­pris på 1.016 kro­ner. På menu­en var både en luksus­mid­dag og en optræ­den fra det kend­te band Jung. Festen var for dyr, erken­der Fol­ke­tin­gets for­mand Søren Gade (V) nu. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.