Julen er terrorens højtid

De fleste forbinder julen med hygge, samvær, varme og selvføl­gelig glæ­den ved at mod­tage og give sine nærmeste gaver. Det er tiden, hvor uld­strøm­perne find­es frem, juletræet pyntes, gløggen bælles, og stearinl­y­sene tæn­des. Det er for mange højti­den over dem alle, hvor vi lej­lighedsvis kaster vores reli­gions­forskrækkelse af os for at omfavne alskens religiøse rit­ualer. For den inter­na­tionale ter­ror­isme er julen ligeledes en højtid. Ter­ror­is­terne fejr­er ikke Jesu fød­sel, men de udnyt­ter, at vi gør. Lige­som Ramadan-måne­den er en peri­ode, hvor jihadis­ter opfor­dres til at udføre ter­ror, så er jule­ti­den også særligt pri­or­iteret. Gen­nem årene er flere ter­ro­ran­greb blevet begået omkring højti­den, lige­som jihadis­terne eksplic­it opfor­dr­er poten­tielle sym­pa­tisør­er til at angribe i juledagene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.