Jyl­lands-Posten brag­te debat­ind­læg fra Jøn­ke – uden at vide det

Jyl­lands-Posten brag­te tid­li­ge­re på ugen et debat­ind­læg, der hand­le­de om, at USA og Vesten bør stop­pe med at udskam­me Vla­di­mir Putin og Rusland, før det hele ender i en krig. Skri­ben­ten bag ind­læg­get stod angi­vet som “Jørn Niel­sen, for­fat­ter, Svend­borg”, men hvad Jyl­lands-Posten ikke vid­ste, var, at skri­ben­ten er den tid­li­ge­re Hells Angels-rock­er Jørn “Jøn­ke” Nielsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.