Jyl­lands-Posten brag­te debat­ind­læg fra Jøn­ke – uden at vide det

Jyl­lands-Posten brag­te tid­li­ge­re på ugen et debat­ind­læg, der hand­le­de om, at USA og Vesten bør stop­pe med at udskam­me Vla­di­mir Putin og Rusland, før det hele ender i en krig. Skri­ben­ten bag ind­læg­get stod angi­vet som “Jørn Niel­sen, for­fat­ter, Svend­borg”, men hvad Jyl­lands-Posten ikke vid­ste, var, at skri­ben­ten er den tid­li­ge­re Hells Angels-rock­er Jørn “Jøn­ke” Nielsen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her