Kam­pen om Bjørnbaksvej

Fle­re anhol­del­ser af dan­ske rock­e­re i Spa­ni­en, nyt om Coman­ches MC’s affol­ke­de klubhus på Ama­ger samt en efter­lys­ning af seks ban­de­folk og en mystisk syven­de­mand efter et over­fald på en 35-årig aar­hu­si­a­ner i Esb­jerg. Sådan lyder sti­kor­de­ne til den­ne uges Fri Ban­dit, der alt efter tem­pe­ra­ment kan beskri­ves som blan­de­de bol­sjer eller hele tre ting på én gang. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her