Kan man stole på en omvendt jihadist?

I sid­ste uges nyheds­brev nævnte jeg kort sagen om Ahmed Sam­sam, der er fængslet for at have tilslut­tet sig Islamisk Stat. Ifølge Sam­sam selv har han aldrig været en del af IS, men i stedet vir­ket som spi­on for de danske efter­ret­ningst­jen­ester. Også i den for­gange uge har sagen været omtalt i medierne. Et af de grundlæggende spørgsmål, sagen rejs­er, er hvilke fortællinger om (mulige) jihadis­ters berøring med salafi-jihadis­tiske grup­peringer, vi som sam­fund kan og skal tro på. Dét spørgsmål er særligt rel­e­vant i de til­fælde, hvor fortællingerne er modstridende. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.