Kan sand­he­den købes for penge?

I den­ne uges Fri Tænk­ning for­tæl­ler jeg om en ny bog, som jeg har læst med stor inter­es­se. Tit­len er Cuck­oo­land: Whe­re the Rich Own the Truth. Cuck­oo bety­der gøg og hen­vi­ser til den fugl, der sny­der andre fug­le ved at læg­ge sine æg i deres rede og der­for over­le­ver på deres bekost­ning. Gøgens magt er afhæn­gig af andre fug­les uvi­den­hed, og det for­hold er et bil­le­de på den ver­den, for­fat­te­ren afdækker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her