Kan selv For­sva­rets top nu ikke hol­de på en hemmelighed?

Sik­ke en uge. Vi kom­mer ikke udenom at tale om det læk, der stjal wee­ken­den fra de af os, der beskæf­ti­ger os med for­svar. Der er læn­ge ble­vet skre­get på luft­for­svar til de dan­ske sol­da­ter. Nu har læk­ket afslø­ret inve­ste­rings­pla­ner­ne for de næste ti år. Imø­de­kom­mer de behovet? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her