Kas­per Hjul­mands næste kamp: Land­stræ­ne­ren vil have bed­re faciliteter

Den dan­ske land­stræ­ner drøm­mer om et natio­nalt træ­nings­cen­ter. Han drøm­mer om bed­re faci­li­te­ter. Under VM-for­be­re­del­ser­ne i for­å­ret 2018 måt­te Åge Harei­de, Hjul­mands for­gæn­ger, hen­læg­ge træ­nings­pas til Mal­mø, for­di de til­gæn­ge­li­ge dan­ske græs­ba­ner var i for rin­ge for­fat­ning, lige­som banen i Par­ken i man­ge peri­o­der har været under stan­dard – og kri­tik. Så sent som efter VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Østrig for­ri­ge tirs­dag var den gal igen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.