KD-formand afviser “fordomme” og stiller sig “positivt skeptisk” overfor juridisk medfaderskab

Kris­ten­demokrater­ne bliv­er ifølge dem selv stadig “skudt i skoene”, at de ikke kan lide homosek­suelle eller homosek­suelle foræl­dre. Men det er fork­ert og udtryk for “for­domme” at tro, at det er hold­ninger, der præger par­ti­ets DNA i dag. Det siger par­ti­for­mand Isabel­la Arendt til Fri­heds­brevet i et inter­view om Kris­ten­demokrater­nes syn på juridisk med­fader­skab. Spørgsmålet er kom­met til debat efter et borg­er­forslag har sat fokus på den man­glende juridiske anerk­endelse af to man­dlige forældre. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.