Kendiskok og naturforkæmper fryder sig over socialdemokratisk tilbagegang i København

Stri­den over Amager Fælled har været et højspændt emne op til kom­mu­nal­val­get.  Mens Enhed­slis­ten har gjort det til sin mærke­sag at bremse det omdiskuterede byg­geri på fælle­den, har Socialdemokrati­et fastholdt en kølig dis­tance til pro­test­erne og demon­stra­tionerne for at bevare natur­om­rådet.  Før val­get kaldte Køben­havns nyval­gte over­borgmester Sophie Hæs­torp Ander­sen (S) for eksem­pel 52.000 støt­te­un­der­skrifter for “et fint stunt”, der måske burde være sendt til Folketinget i stedet.    Men kig­ger man på tal­lene står det nu klart, at Socialdemokrati­et i Køben­havn har fået baghjul af natur­forkæm­perne bag dette “stunt”. Det påpeger TV-kok og fremtræ­dende forkæm­per for Amager Fælled, Niko­laj Kirk, i et inter­view til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.