Kina i klem­me – histo­ri­en om en gældskrise

A clerk counts renminbi banknotes at a bank outlet in Hai'an in east China's Jiangsu province Sunday, May 15, 2022. The International Monetary Fund (IMF) has decided to increase the weight of the Renminbi in the basket from 10.92% to 12.28% in the recent review of the five currencies in the basket.

Kina har over de sene­ste år akku­mu­le­ret gæld i et omfang, der min­der om det, man ser i de rige vest­li­ge lan­de. Det stil­ler krav til dra­sti­ske poli­ti­ske ind­greb, hvis det ikke skal køre helt af spo­ret – ind­greb, der kom­mer til at gøre ondt. Gælds­ud­vik­lin­gen er til­med kom­pleks, og det bli­ver i sig selv en stor udfor­dring, når Kina skal for­sø­ge at bekæm­pe den. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her