Kina og Rusland ryk­ker sam­men, men hvor længe?

I den­ne uges Fri Tænk­ning ser jeg på de sene­ste to års til­nær­mel­se mel­lem Kina og Rusland, som i strid med vest­li­ge iagt­ta­ge­res for­ud­si­gel­ser er tæt­te­re på hin­an­den, end da Rusland inva­de­re­de Ukrai­ne. Hvor­dan er det gået til? Jeg gør også sta­tus på rus­sisk øko­no­mi set med en skep­ti­kers øjne, selv­om man ikke skal reg­ne med et kol­laps, som det ske­te for Sov­je­tu­ni­o­nen. Og så undrer jeg mig til sidst over, hvor­for et rekord­s­tort antal rus­se­re mener, at det går den rig­ti­ge vej for deres land. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her