Kirke, men ikke biograf. Værtshus, men ikke muse­um. Hvad er de sund­hedsfaglige argu­menter for nedlukningen?

Hvad er det sund­hedsfaglige argu­ment for blot at ind­føre are­alkrav i kirk­erne, mens eksem­pelvis biografer og teatre skal lukke helt? Det spørgsmål har Fri­heds­brevet i denne uge forsøgt at få svar på. Det er nem­lig ikke nærmere speci­fi­ceret i det seks siders lange doku­ment fra Epi­demikom­mis­sio­nen, som i sid­ste uge førte til, at et fler­tal i Folketinget lukkede teatre, biografer og museer, men nøjedes med at ind­føre are­alkrav til kirke­lige han­dlinger som for eksem­pel julens gud­st­jen­ester. Kul­turlivet er frus­tr­eret, og særligt biograferne har svært ved at forstå, hvor­for man må syn­ge salmer i kirken og drikke sig fra sans og sam­ling med fremmede frem til klokken 22.00, men ikke må sid­de i stil­hed med to sæders mellem­rum og se Spi­der-Man i biografen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.