Kli­ma-Dan ude­blev fra kli­makon­fer­ence med Nor­dens topchefer og regeringer

Som den eneste af sine nordiske kol­leger dukkede kli­mamin­is­ter Dan Jør­gensen ikke op, da Nor­dens erhvervs­gi­gan­ter i denne uge mødtes med lan­denes poli­tiske repræsen­tan­ter for at tale løs­ninger på kli­makrisen. På kon­fer­en­cen, der fandt sted tirs­dag formid­dag, del­tog kli­mamin­istre fra både Norge, Sverige, Island og Fin­land samt flere nordiske erhvervsledere herun­der Søren Skou, der er topchef for A.P/Møller Mærsk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.