Kli­ma-Dan ude­blev fra kli­ma­kon­fe­ren­ce med Nor­dens top­che­fer og regeringer

Som den ene­ste af sine nor­di­ske kol­le­ger duk­ke­de kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ikke op, da Nor­dens erhvervs­gi­gan­ter i den­ne uge mød­tes med lan­de­nes poli­ti­ske repræ­sen­tan­ter for at tale løs­nin­ger på kli­ma­kri­sen. På kon­fe­ren­cen, der fandt sted tirs­dag for­mid­dag, delt­og kli­ma­mi­ni­stre fra både Nor­ge, Sve­ri­ge, Island og Fin­land samt fle­re nor­di­ske erhvervs­le­de­re her­un­der Søren Skou, der er top­chef for A.P/Møller Mærsk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her