Kli­ma-Dan ude­blev fra kli­ma­kon­fe­ren­ce med Nor­dens top­che­fer og regeringer

Som den ene­ste af sine nor­di­ske kol­le­ger duk­ke­de kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ikke op, da Nor­dens erhvervs­gi­gan­ter i den­ne uge mød­tes med lan­de­nes poli­ti­ske repræ­sen­tan­ter for at tale løs­nin­ger på kli­ma­kri­sen. På kon­fe­ren­cen, der fandt sted tirs­dag for­mid­dag, delt­og kli­ma­mi­ni­stre fra både Nor­ge, Sve­ri­ge, Island og Fin­land samt fle­re nor­di­ske erhvervs­le­de­re her­un­der Søren Skou, der er top­chef for A.P/Møller Mærsk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.